За бизнес клиенти

БГ Телеком ЕООД е Вашият надежден бизнес партньор в изграждането на мрежи.

БГ Телеком ЕООД е национален телеком, който към момента предоставя телекомуникационни услуги и поддържа обществени далекосъобщителни мрежи и информационни системи на над 80 юридически лица на  територията на страната. Спектърът от предлагани услуги се адаптира постоянно към новите изисквания на пазара и потребителите, за да задоволяваме все по-пълноценно нуждите и желанията на нашите клиенти. Фирмата има изградена собствена Wi-Fi мрежа от типа Wi-Fi Fiber Point-To-Point и Point-To-Multipoint технология, осигуряваща гаранция за висок клас телекомуникационни услуги – минимални време закъснения и прекъсвания. Заложени са най- високите стандарти, а именно:

  • Wi-Fi Fiber Point-To-Point и Point-To-Multipoint технология;
  • Център за следене и управление на мрежата “NOC”/Network Operation Centre/;
  • Денонощни екипи за отстраняване на аварии;
  • 24 часова система за наблюдение и мониторинг на мрежата;