Интернет за хотели, пансиони и почивни станции

Предоставянето на комплексни услуги за хотели, пансиони и почивни станции от БГ Телеком става посредством изграждането на Wi-Fi мрежа от типа Wi-Fi Fiber Point-To-Point и Point-To-Multipoint, осигуряваща гаранция за висок клас телекомуникационни услуги, в резултат на което можем да ги доставяме във всяка една точка, независимо колко недостъпна и отдалечена е тя (крайни квартали на населените места, вилни зони, села, отдалечени от градските конгломерации и на висока надморска височина), а оттам във всяка стая и помещение в зависимост от нуждите на клиента. Предлагаме телевизионни услуги последно поколение от типа ipTV. ipTV представлява конвергентна услуга (или технология) за предоставяне на мултимедийно съдържание (видео, аудио, данни и/или интерактивни приложения) на крайни потребители чрез платформа, базирана на Интернет протокол (IP) с гарантирано качество, с възможност за т.н. тайм шифтинг (Time shifting) или превъртане до желан момент от видео предаването. Чрез IPTV могат да бъдат предоставяни следните услуги:

  • Гледане на поискване (Content On Demand);
  • Съобразяваща се желанията на клиента (Interactive TV);
  • Мрежово видеозаписващо устройство (NPVR).

Цените са по договаряне