Телефон

Тарифни планове и цени:

Тарифен планБГТел 60*БГТел 200*БГТел 400*БГТел 1000*БГТел 3600**
Месечна такса3.70 лв.11.70 лв.19.70 лв.43.70 лв.0,00 лв.
Безплатни минути в пакета6020040010003600
Цена към БГТел извън пакета0.01 лв.0.01 лв.0.01 лв.0.01 лв.0.01 лв.
Селищни разговори0.04 лв.0.04 лв.0.04 лв.0.04 лв.0.04 лв.
Междуселищни разговори0.09 лв.0.09 лв.0.09 лв.0.09 лв.0.09 лв.
1-ва международна група0.07 лв.0.07 лв.0.07 лв.0.07 лв.0.07 лв.
Цена към мобилни оператори в БГ0.44 лв.0.44 лв.0.44 лв.0.44 лв.0.44 лв.

* В тарифния план са включени безплатни минути към всички фиксирани номера в България, към БГТел, към спешни номера и I-ва международна група номера, към номерата 0700 и 0800.

** В тарифния план са включени безплатни минути към БГТел.

 

Тарифен планБГТел 1БГТел 2БГТел 3
Месечна такса4.60 лв.12.70 лв.15.70 лв.
Безплатни минути в пакета000
Цена към БГТел извън пакета0,00 лв.0.01 лв.0.01 лв.
Селищни разговори0.04 лв.0.06 лв.0.05 лв.
Междуселищни разговори0.09 лв.0.14 лв.0.12 лв.
1-ва международна група0.07 лв.0.11 лв.0.09 лв.
Цена към мобилни оператори в БГ0.44 лв.0.53 лв.0.48 лв.

 

Цени на международни разговориБГТел 60, 200, 400, 1000, 3600, БГТел 1БГТел 2БГТел 3
I група0.07 лв.0.11 лв.0.09 лв.
II група0.50 лв.0.70 лв.0.70 лв.
III група1,00 лв.1.30 лв.1.30 лв.
IV група7,00 лв.9,00 лв.9,00 лв.
V група12,00 лв.16,00 лв.16,00 лв.

 

Списъци с населените места по групи:

I-ва международна група

II-ра международна група

III-та международна група

IV-та международна група

V-та международна група

 

Условия:

  • Всички цени са с включен ДДС;
  • Без първоначална такса за свързване при разговор;
  • Таксуването при пакети БГТел 60,200,400,1000,3600 е на 60 секунди, а при пакети БГТел 1, БГТел 2 и БГТел 3 е на 30 секунди;
  • Говорете с 3 дестинации по избор на по-ниски цени;
  • Неизговорените минути от пакетите не се прехвърлят за следващ отчетен период;
  • До 60% по-ниски цени на разговори към международни дестинации;
  • БГ Телеком остава собственик на предоставеното оборудване;