Банков превод

Можете да заплатите месечните си вноски за Интернет и телевизия чрез банков превод. Поставете клиентския си номер като основание за плащане.

БГ Телеком

Първа инвестиционна банка АД

IBAN: BG52 FINV 9150 1016 8113 90

BIC (Swift): FINVBGSF