Роуминг

Описание  Предимства  Цени  Условия  Роуминг  Помощ

  • Месечната такса включва неограничено потребление, отдалечен достъп и обслужване от GPS Контролен център. Отпадането на параметър от пакет с функционалност не променя крайната цена.
  • Пакет BG GPS Out e подходящ при онлайн трансфер на данни от устройството извън страната.
  • Тарифиране на разговори през GPS устройството (само ако сте заявили гласова връзка през GPS устройството).
  • Трансфер на данни и гласови повиквания извън страната се тарифират според цените за роуминг услуги в Европейския съюз.