За нас

БГ Телеком ЕООД или BG Telekom SLtd. е фирма, която специализира в изграждането, използването и поддържането на обществени далекосъобщителни мрежи, и информационни системи, Wi-Fi системи, VoIP услуги на територията на Република България, както и в предоставяне далекосъобщителни услуги чрез тях, предоставяне на международни обществени далекосъобщителни услуги, изграждане на частни мрежи, търговска, инженерингова, маркетингова, и производствена дейности по далекосъобщенията.

БГ Телеком ЕООД е национален телеком, който към момента предоставя услуги и поддържа  мрежите и информационните системи на над 80 юридически лица в страната. Спектърът от предлагани услуги се адаптира постоянно към новите изисквания на пазара и потребителите, за да задоволяваме все по-пълноценно нуждите и желанията на нашите клиенти

БГ Телеком ЕООД има изградена собствена Wi-Fi мрежа от типа Wi-Fi Fiber Point-To-Point и Point-To-Multipoint, осигуряваща гаранция за висок клас телекомуникационни услуги, които фирмата може да доставя във всяка една точка, независимо колко недостъпна, и отдалечена е тя (крайни квартали на населените места, вилни зони, села, отдалечени от градските конгломерации и на висока надморска височина). Предлагаме телевизионни услуги последно поколение от типа ipTV – интерактивна телевизия с възможност за т.н. тайм шифтинг (Time shifting) или превъртане до желан момент от видео предаването. Чрез IPTV могат да бъдат предоставяни следните услуги:

  • Гледане на поискване (Content On Demand);
  • Съобразяваща се желанията на клиента (Interactive TV);
  • Мрежово видеозаписващо устройство (NPVR).